AKTUALNOŚCI

Pogotowie sesyjne – lato 2020

Zbliża się kolejna edycja pogotowia sesyjnego, tym razem w formie online!
Jeśli masz problem, a zamiast pisać maile wolisz porozmawiać to serdecznie zapraszamy. Rozmowy będą odbywać się przez platformę Microsoft Teams, dlatego prosimy o wpisanie w formularzu zgłoszeniowym adresu email w domenie agh.edu.pl, na który zostanie przesłane zaproszenie. Obowiązują zapisy na konkretne terminy mieszczące się w przedziałach:

piątek 03.07 15:00-17:45

środa 08.07 15:00-17:45

piątek 10.07 12:00-14:45

Do zobaczenia!

Zapomogi

Studencie, jeśli Twój pracodawca podjął decyzję o zawieszeniu Twoich obowiązków przez wzgląd na obecną sytuację w kraju, a może całkowicie rozwiązał z Tobą umowę, a co za tym idzie utraciłeś źródło dochodów możesz ubiegać się o zapomogę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rekomendację dla uczelni, aby jednorazowe zapomogi losowe rozpatrywać również w odniesieniu do ww. sytuacji. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności Władze Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podjęły decyzję o możliwości przesłania wniosków

Dokumenty jakich potrzebujesz:
-kserokopia/skan umowy z pracodawcą (zlecenia, o pracę lub o dzieło)
-rachunki składane na podstawie ww. umów,
-zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy,

-zaświadczenie o utracie zatrudnienia,

-zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu studenta i jego rodziny kwarantanną, z związku z czym został pozbawiony źródła dochodu, itp


W jaki sposób wysłać wniosek?
-pocztą tradycyjną na adres podany przez wydział,
-za pomocą systemu ePUAP, a następnie pocztą tradycyjną na adres podany przez wydział,
-mailowo, a następnie pocztą tradycyjną na adres podany przez wydział.

Wniosek:
https://samorzad.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/wniosek_zapomoga_losowa.pdf?fbclid=IwAR2_kVvtFu1VR8lsOHMQUHItBFkxTxR3W86sinUWKFWzKAT9k3y0ZtI8BM4

Zachęcamy do zapoznania się z całym komunikatem Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. AGH.
https://samorzad.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/komunikat_zapomogi.pdf?fbclid=IwAR2psgCJtocQ3BvTlp2XCad5amamQNA0h8W5PpD2jkyrUCI41614zoru5uc

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/nauka/wazny-komunikat-do-studentow-dotyczacy-mozliwosci-wsparcia-finansowego?fbclid=IwAR3MplbnrnknBXAYsB-7J-SOC8jGU2AVn8x2qAJ0oY4NvBy4dpul-UqCZVg

Pogotowie sesyjne

Po raz kolejny z inicjatywy asystentów Rzecznika Praw Studenta zostały zorganizowane dyżury dla studentów w trakcie sesji. Wychodzimy Wam naprzeciw aby bezpośrednio i natychmiastowo odpowiadać na pytania czy wątpliwości. Cała akcja ma na celu pomoc tym, których prawa zostały złamane w trakcie zaliczeń i egzaminów.
Jesteśmy dostępni dla Was w biurze URSS (Reymonta 13A, 30-059 Kraków)
4.02, 11.02 – godz. 14:00-15:00
7.02, 14.02 – godz. 11:00-12:00

Dzień Zerowy AGH

Jest to wydarzenie mające na celu wprowadzenie osób przyjętych na studia w środowisko akademickie oraz integrację wewnątrzuczelnianą. Głównym punktem Dnia Zerowego jest seria ciekawych szkoleń mających na celu przedstawienie podstawowych zasad panujących na AGH w przystępny sposób. Jednym z prelegentów był również Rzecznik Praw Studenta. Tegoroczna edycja Dnia Zerowego odbyła się 29 września w Pawilonie B-8 i zgromadziła ponad 200 uczestników.

Badania ankietowe dotyczące zjawiska molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów

Zapraszamy do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego
studentek i studentów uczelni wyższych”, na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) – zarówno
tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/ molestowaniem
seksualnym, jak i tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania
zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe. 🙂

Aby wziąć udział w badaniu, kliknij poniższy link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg

Ankieta dotycząca stypendiów na wydziałach AGH

Szanowni Studenci i Studentki,

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety dot. stypendiów na wydziałach AGH.
Ocenie podlega jakość obsługi procesu przyznawania stypendiów oraz obsługa administracyjna.
Ankieta dostępna jest w linku https://goo.gl/forms/TRj8aSjR6XYRkV9K2, a termin jej wypełniania
to 28 lutego 2017 r.

Liczę na odzew z Państwa strony.

Pozdrawiam,
Rzecznik Praw Studenta AGH
dr hab. inż. Manuela Reben, prof. AGH

Pismo od Prorektor ds. Studenckich

Pismo od Rzecznika Praw Studenta

 

Coraz bliżej Święta!

Z okazji nadchodzących Świąt,
życzymy wszystkim studentom, pracownikom
oraz przyjaciołom naszej Alma Mater
dużo spokoju i pogody ducha! 🙂

zyczenia_swiateczne

Uruchomienie strony Rzecznika Praw Studenta

Zerif Lite, adapted and edited by Gerard Żmuda